Narodowe tańce polskie – mazur i mazurek (karta pracy)

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Narodowe tańce polskie – mazur i mazurek", którego celem jest zapoznanie uczniów z tańcem ludowym – mazurem. Wskazanie regionów, w których taniec ten występuje lub występował. Omówienie charakterystycznych rytmów mazurowych. Wyjaśnienie pojęcia mazurek i wskazanie różnic między mazurem a mazurkiem. Omówienie "Mazurka Dąbrowskiego", jego historii powstania i charakterystycznych cech muzycznych. Nauczenie się słów i muzyki "Mazurka Dąbrowskiego". Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida