Narodowe tańce polskie

Szkoła podstawowa
Muzyka
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z narodowymi tańcami polskimi. Przedstawienie historii i gatunków tańców polskich, wywodzących się z epoki baroku. Wskazanie ogromnej wartości dorobku kultury ludowej, a w tym tańców polskich, dla kształtowania się kultury muzycznej następnych epok. Przedstawienie charakterystycznych cech tańców polskich i ich słuchowe rozpoznawanie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida