Nasi czytelnicy piszą do nas. Kącik porad. Tryb warunkowy

Lekcja koncentruje się na czytaniu i pisaniu. Wzbogaca słownictwo dotyczące porad, propozycji, wyrażania opinii. Powtórzone zostają zasady tworzenia pytań przez inwersję.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida