Nasza miejscowość

Dzieci ćwiczą umiejętność posługiwania się oznaczeniami i skrótami jednostek miary długości, rozwiązują zadania tekstowe na porównywanie różnicowe. Ćwiczenie interaktywne - quiz utrwalający prawidłowe odcztywanie wyników pomiaru, posługiwania się jednostkami miar oraz dokonywaniem obliczeń pamięciowych związnych z mierzeniem długości, szerokości, wysokości. Karta pracy - zadania związane z dokonywaniem i zapisywaniem pomiarów oraz wykonywaniem obliczeń związanych z odległością. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida