NATO

Uczniowie uzyskują najważniejsze informacje dotyczące paktu północnoatlantyckiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.