Nazewnictwo grup alkilowych

Tablica przedstawia nazewnictwo grup alkilowych (czterech pierwszych) oraz podaje ich wzory strukturalne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida