Nie niszczę swojego zdrowia

Zapoznanie uczniów ze skutkami stosowania używek.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.