Nie tylko za chlebem – migracje

Lekcja umożliwia poznanie przyczyn i kierunków migracji na świecie i w Polsce. Uczniowie wykorzystują karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.