Niebezpieczne rośliny

Podczas zajęć dzieci m.in. uczą się rozpoznawać trujące rośliny w swoim środowisku, korzystać z atlasów grzybów i roślin. Dowiadują się, jakie są zagrożenia dla człowieka ze strony trujących roślin i grzybów, a także jak się zachować, jeśli jakaś roślina jest nieznana. Zdjęcia trujących roślin, owoców i grzybów. Ćwiczenie interaktywne: spośród zdjęć dwóch grzybów, dziecko wybiera ten, który jest jadalny. Każdy wybór jest opatrzony komentarzem.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.