Niektóre zagadnienia związane z praktyką nauczania matematyki uczniów z zaburzeniami psychicznymi i zachowania

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Matematyka
Udostępnij

Kluczem procesu uczenia się matematyki zawsze było i pozostanie rozwiązywanie zadań. Ten element nauczania można analizować z punktu widzenia matematycznej strategii i tak postępują dydaktycy matematyki. Warto jednak spojrzeć na rozwiązywanie zadań od strony przeżyć ucznia, to jest na rozwiązywanie zadań jako pokonywanie trudności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.