Nowoczesny PR – wykorzystanie nowych technologii w promocji firmy

Szkolenie ma uzmysłowić uczestnikom potrzebę zaangażowania się w wykorzystywanie Internetu i towarzyszących mu narzędzi w celu usprawnienia działania przedsiębiorstwa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.