O motywie, który wędruje.

Scenariusz dotyczy zajęć podczas których uczniowie pracują z tekstami kultury, w jakich pojawia się biblijny motyw powrotu syna marnotrawnego. Redagują opisy dzieł plastycznych, streszczenie przypowieści biblijnej, wskazują alegoryczny sens przypowieści, analizują i interpretują tekst poetycki, wskazują różne motywy wędrowne w literaturze i sztuce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida