O zjawisku stylizacji na wesoło, czyli jak rozpoznać autora

Celem zajęć jest omówienie różnych stylizacji językowych (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja) i ich funkcji w utworach literackich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.