Obchodzimy andrzejki

Scenariusz ma na celu kształtowanie postawy szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego. Zawiera informacje o tradycjach i zwyczajach związanych z wigilią św. Andrzeja.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida