Oboczności

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. Uczniowie rozwiązują zadnia po każdym module ćwiczeń, które wykonują podczas pokazu. Zadania ćwiczą umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania oboczności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.