Obraz dziecka w powieściach Charlesa Dickensa na podstawie utworu "Oliver Twist"

Uczniowie poznają życie i twórczość Charlesa Dickensa. Omówiony zostaje realizm i baśniowość w powieści społeczno-obyczajowej autora "Olivera Twista".

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.