Obraz piekła w "Boskiej komedii" Dantego

Lekcja dotyczy obrazu piekła zawartego w "Boskiej komedii" Dantego. Zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach. Z jednej strony uczniowie zapoznają się z sylwetką Dantego, z drugiej zaś oczami wyobraźni odnajdują się w świecie przez niego opisanym. Lekcja poświęcona omówieniu "Boskiej komedii" ma służyć rozwojowi impresywnych zdolności uczniów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.