Strona główna Obserwacje ostrosłupów
Powrót

Obserwacje ostrosłupów

Szkoła podstawowa IV-VIII
Matematyka
Liceum ogólnokształcące i technikum
Matematyka
Udostępnij

Scenariusz lekcji zestawiającej wiadomości na temat ostrosłupów: klasyfikację, przykłady, zachodzące zależności pomiędzy ilością ścian i krawędzi, a wielokątem, jaki jest podstawą ostrosłupa. Najważniejsze wiadomości o ostrosłupach zawarte są w tekście zawierającym luki. Uczniowie wspólnie z nauczycielem uzupełniają tekst, otrzymując w ten sposób notatkę z lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.