Obywatele i kaci. Francja w dobie rewolucji

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Pierwsze kroki ku demokracji”, „Po zburzeniu Bastylii”, „Narodziny Republiki Francuskiej”, „Krwawa historia jakobińskiego terroru”, „Rewolucja kobiet”, „Czy warto było robić rewolucję?”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 11 poleceń, 8 ćwiczeń interaktywnych i 1 ćwiczenie otwarte.

Bibliografia:

  • Źródło: Maximilian Robespierre, Raport o zasadach rządów rewolucyjnych, [w:] Wielkie mowy historii, Od Mojżesza do Napoleona , t. 1, oprac. Tadeusz Zawadzki, tłum. cyt. fragmentu Halina Lubicz-Trawkowska, Warszawa 2006, s. 240.
  • Źródło: Deklaracja praw człowieka i obywatela (fragment), [w:] Grzegorz Chomicki, Leszek Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 29–31.
  • Źródło: Katarzyna Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2000, s. 55.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida