Obywatele w działaniu

Materiał zawiera fikcyjną sytuację problemową, którą należy rozwiązać pracując w kilkuosobowych grupach. Ćwiczenie polega także na ustaleniu mocnych i słabych stron zaproponowanego rozwiązania sytuacji problemowej. Materiałem pomocniczym do wykonania ćwiczenia jest infografika, która sugeruje wpisanie mocnych i słabych stron problemu.

Materiał zawiera fotografię przedstawiającą procesję o charakterze religijnym oraz cele skonstruowane w języku ucznia związane z wpływem instytucji na życie człowieka, obywatelem i jego udziałem w życiu publicznym i aktywnością uczniów w życiu szkoły.

Materiał zawiera opis funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa w sferze życia prywatnego.

Materiał zawiera informację o funkcjonowaniu społeczeństwa demokratycznego w obszarze państwa.

Materiał zawiera informację o funkcjonowaniu społeczeństwa demokratycznego w obszarze instytucji ekonomicznych.

Materiał zawiera informację o funkcjonowaniu społeczeństwa demokratycznego w obszarze aktywności społeczno‑politycznej obywateli.

Materiał zawiera informacje na temat znaczenia aktywności obywatelskiej w poszczególnych sferach życia społecznego. W materiale została także zamieszczona infografika przedstawiająca siedem przykładów aktywności obywatelskiej.

Materiał zawiera tekst źródłowy dotyczący aktywności uczniowskiej oraz dwa ćwiczenia do wykonania w grupach i parach. Pierwsze polega na przygotowaniu schematu przedstawiającego przykłady społecznej aktywności uczniów, a drugie na zbudowaniu trzech argumentów uzasadniających tezę, że zorganizowani mają lepiej. W materiale zamieszczono także dwa filmy z udziałem Janiny Ochojskiej, prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. Pierwszy przedstawia informacje, w jaki sposób każdy może pomagać, a drugi udziału wolontariuszy w Polskiej Akcji Humanitarnej.

Materiał zawiera opis form uczestnictwa politycznego obywateli oraz charakterystykę partii politycznych jako jednej z takich form. W materiale zamieszczono także galerię ilustracji przedstawiających logo partii politycznych taki jak: PiS, Platforma Obywatelska, PSL, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch.

Materiał zawiera artykuł 57 Konstytucji RP, dotyczący wolności organizowania pokojowych demonstracji, definicję manifestacji i pikiety oraz zdjęcie przedstawiające pikietę przed sejmem.

Materiał zawiera informacje na temat działalności związków zawodowych oraz ćwiczenie wraz z instrukcją jego wykonania. Ćwiczenie polega na napisaniu petycji do dyrektora na temat tego, co uczniowie chcieliby zmienić w szkole.

Materiał zawiera podsumowanie informacji dotyczących aktywności obywatelskiej. W materiale zamieszczono także wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS przedstawiające zaangażowanie Polaków w działalność dobroczynną oraz dwa ćwiczenia interaktywne. Pierwsze ćwiczenie polega na na rozstrzygnięciu na podstawie badań CBOS czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe, a drugie na ustaleniu, co jest głównym celem działania organizacji, której logo zostało przedstawione w zadaniu.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia [w:] Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 1997 roku.
  • Źródło: http://www.npseo.pl/data/various/files/alicja_pacewicz_dlaczego_aktywnosc_uczniow_jest_cenna.pdf [dostęp 12.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida