Ocena postępów dzieci na zajęciach plastycznych w klasach początkowych

Materiał dotyczy oceny postępów uczniów na zajęciach plastycznych wraz ze słowniczkiem wybranych i najczęściej stosowanych przez nauczycieli i uczniów terminów plastycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida