Ochrona środowiska

Pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relację człowiek - środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska). Zmiany modelu konsumpcji oraz poglądów dotyczących ochrony środowiska.