Oczy

Ilustracja przedstawia zbliżenie ludzkich oczu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.