Oczyszczający potop!

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Materiał składa się z sekcji: "Opowieść o potopie (I)", "Opowieść o potopie (II)", "Noe i jego arka", "Teksty do wyboru", "Hydropiekłowstąpienie", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 26 ćwiczeń, w tym 1 interaktywne.

Zawartość zasobu: obraz Francis Danby Potop; wyjaśnienie pojęcia topos; polecenie przypomnienia opisu potopu zamieszczonego w mitologii greckiej.

Zawartość zasobu: nagranie filmowe dr hab. Bogusława Bednarka o źródłach mitu o potopie (opowieść babilońsko‑asyryjska i biblijna) wraz z poleceniem wynotowania w punktach najważniejszych zagadnień pojawiających się w wypowiedzi i przygotowanie się do klasowej dyskusji na ten temat; Zenon Zieliński Najtrudniejsze stronice Biblii i trzy polecenia związane z rozumieniem i interpretacją tekstu; relief przedstawiający Deukaliona i Pyrrę; Robert Graves Mity greckie.

Zawartość zasobu: odnaleziona pod koniec XIX w. tabliczka Eposu o Gilgameszu; ogólne informacje o Eposie o Gilgameszu; Gilgamesz. Epos starożytnego dwurzecza (fragment tablicy X i XI).

Zasób zawiera: obraz Girolama da Pontego (zwanego Gerolamo Bassano) Wejście zwierząt do arki Noego wraz z poleceniem sprawdzenia, czy twórca był wierny opisowi biblijnemu; Księga Rodzaju, rozdz. 6, w. 5‑22; ciekawostka o czasie trwania budowy arki; Księga Rodzaju, rozdz. 7, w. 1‑23; rycina Gerarda Hoeta Figures de la Bible; Księga Rodzaju, rozdz. 8, w. 1‑21; ciekawostka o miejscu, gdzie prawdopodobnie osiadła arka; miniatura z XV‑wiecznego belgijskiego Compendium historiae universalis Aegidiusa z Roya; ćwiczenie interaktywne polegające na porównaniu opisów potopu zamieszczonych w greckim micie, Eposie o Gilgameszu oraz Biblii, a następnie wypełnieniu tabeli; cztery polecenia otwarte dotyczące interpretacji biblijnego tekstu o potopie; obraz Benjamina Westa Noe składający ofiarę po potopie wraz z poleceniem poleceniem wyjaśnienia, dlaczego przy ołtarzu widać gołębie; Księga Rodzaju, rozdz. 9, w. 1‑17 wraz z trzema poleceniami związanymi z interpretacją tekstu; informacja o popularności motywu potopu w różnych tekstach kultury.

Zawartość zasobu: Zenon Zieliński Najtrudniejsze stronice Biblii; Anna Kamieńska Biblia jako zakorzenienie; Leszek Kołakowski Noe czyli Pokusy solidarności wraz z poleceniem napisania listu do Noego zawierającego rady; Jacek Kaczmarski Arka Noego, jedno ćwiczenie otwarte oraz polecenie napisania wypracowania na temat: „Dzisiejszy potop... Poezja Jacka Kaczmarskiego o (nie tylko) biblijnym potopie”; Jan Kochanowski Pieśń o potopie (Pieśń II 1) wraz z jednym ćwiczeniem otwartym oraz poleceniem napisania notatki syntetyzującej na temat: „Pieśń o potopie – utwór optymistyczny?”.

Zawartość zasobu: tekst Lao Che Hydropiekłowstąpienie oraz siedem poleceń otwartych dotyczących interpretacji tekstu i jego związków z Biblią.

Zawartość zasobu: ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze oraz polecenie napisania trzech kart z dziennika pokładowego Noego.

Bibliografia:

 • Źródło: Zenon Zieliński, Najtrudniejsze stronice Biblii, Wrocław 1989, s. 167.
 • Źródło: Księga Rodzaju, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań – Warszawa 1980, s. 30.
 • Źródło: Księga Rodzaju, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań – Warszawa 1980, s. 30–31.
 • Źródło: Anna Kamieńska, Biblia jako zakorzenienie, [w:] tejże, Na progu słowa, Poznań 1985, s. 110–111.
 • Źródło: Leszek Kołakowski, Noe czyli Pokusy solidarności, [w:] tegoż, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 115–117.
 • Źródło: Jacek Kaczmarski, Arka Noego, dostępny w internecie: https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/arka-noego/ [dostęp 27.01.2022].
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń o potopie, Pieśń II 1, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1988, s. 159–161.
 • Źródło: Księga Rodzaju, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań – Warszawa 1980, s. 29.
 • Źródło: Księga Rodzaju, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań – Warszawa 1980, s. 29–30.
 • Źródło: Lao Che, Hydropiekłowstąpienie, [w:] tychże, Gospel, Antena Krzyku 2008.
 • Źródło: Gilgamesz. Epos starożytnego dwurzecza, tłum. Robert Stiller, Warszawa 1980, s. 94–102.
 • Źródło: Robert Graves, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, s. 120–121.