Oddziaływanie prądu na igłę magnetyczną

Demonstracja działania prądu w przewodzie na igłę magnetyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida