Odkrywanie geometrii kół

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

Scenariusz składa się z pięciu lekcji, które nauczyciel może realizować według własnego uznania w różnych klasach szkoły ponadgimnazjalnej. W czasie zajęć poruszone będą następujące zgadanienia: konstrukcje stycznej do okręgu na pięć sposobów, styczne, sieczne, znane nazwiska i ich zjawiska, podział koła na segmenty. Wykład uzupełniają dodatkowe materiały pomocnicze, filmy. Podsumowaniem może być załączony zestaw zadań lub test sprawdzający. Zajęcia uzupełniają dodatkowe materiały pomocnicze, filmy. Podsumowaniem może być załączony zestaw zadań lub test sprawdzający.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida