Strona główna Odmowa. Powstanie listopadowe
Powrót

Odmowa. Powstanie listopadowe

Materiał składa się z sekcji: 

„Konspiracje wojskowe w Królestwie Polskim”, „Bunt senatorów”, „Krótkotrwała niepodległość”, „Wojna polsko‑rosyjska 1831 roku”, „Dyplomacja powstańcza”, „Poza linią frontu”, „Skutki powstania”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera:

7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 7 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych, 8 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętnik z 1830–1831 roku, Kraków 1909.
  • Źródło: Natalia Kicka, Pamiętniki, Warszawa 1972.
  • Źródło: I. Prądzyński, Pamiętniki, [w:] tegoż, Zaprzepaszczone szanse. Wybór myśli politycznych i społecznych, oprac. J. R. Nowak, Kraków 1985.
  • Źródło: Gustaw Ehrenberg, Szlachta w roku 1831, [w:] , Księga wierszy polskich XIX wieku, Warszawa 1954.