Odpowiadanie na ogłoszenia prasowe

Lekcja rozwija sprawność czytania i pisania ogłoszeń prasowych. Uczniowie rozmawiają o rodzajach ogłoszeń prasowych, czytają je, a następnie odpowiadają na nie pisemnie.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.