Okienkowy system operacyjny

Lekcja wyjaśnia pojęcie systemu operacyjnego, opisuje budowę okna i sposób pracy w oknach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida