Opera Baroku

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Opera Baroku. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z gatunkiem muzycznym, jakim jest opera. Przedstawienie genezy powstania opery oraz jej pierwszych dzieł scenicznych, wskazując na twórców i kontynuatorów opery. Percepcja wybranych scen muzycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida