Operacje na blokach tekstu

Lekcja dotyczy zajęć z zakresu edytora tekstowego. W czasie zajęć uczeń, wykonując ćwiczenie praktyczne, zapoznaje się ze sposobem wykonywania operacji na blokach tekstu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida