Strona główna Opis i analiza dzieł sztuki: T. Kubiak "Pod pewnym obrazem Bruegla" i P. Bruegel Starszy "Kraina Lenistwa"
Powrót

Opis i analiza dzieł sztuki: T. Kubiak "Pod pewnym obrazem Bruegla" i P. Bruegel Starszy "Kraina Lenistwa"

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. W czasie 45 minut wykonuje kolejne zadania, które są połączone z pokazami, stanowiącymi jedną całość tematyczną. Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarskiej Piotra Bruegla Straszego. Następnie krok po kroku dokonuje analizy i interpretacji obrazu "Kraina Lenistwa". Analiza obejmuje: kompozycję i kolorystykę, interpretacja – ich funkcję pozwalającą na właściwe odczytanie dzieła. W drugiej części interpretuje utwór T. Kubiaka "Przed pewnym obrazem Bruegla".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.