Opis i analiza dzieł sztuki: V. van Gogh "Słoneczniki" i T. Kubiak "Nie cofa się, kto się związał z gwiazdą"

Karta pracy jest uzupełnieniem lekcji w pracowni komputerowej. W czasie 45 minut wykonuje kolejne zadania, które są połączone z pokazami, stanowiącymi jedną całość tematyczną. Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarskiej V. van Gogha. Następnie krok po kroku dokonuje analizy i interpretacji obrazu "Słoneczniki". Analiza obejmuje: kompozycję i kolorystykę, interpretacja – ich funkcję pozwalającą na właściwe odczytanie dzieła. W drugiej części interpretuje utwór T. Kubiaka "Nie cofa się, kto się związał z gwiazdą".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida