Ostrosłup – opis bryły

Szkoła podstawowa
Matematyka
Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

Materiał składa się z sekcji: "Ostrosłup – budowa", "Rodzaje ostrosłupów", "Rysowanie ostrosłupów".

Materiał zawiera 14 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 filmy, 40 ćwiczeń, w tym 32 interaktywne.

Zawartość tekstowa i ilustracje - opis ostrosłupa, rodzaje ostrosłupów, czworościan, rysowanie ostrosłupów.

Przykłady - elementy ostrosłupa, przykłady ostrosłupów, obliczanie elementów ostrosłupów, rysowanie ostrosłupów.

Ćwiczenia - katy w ostrosłupach, rozpoznawanie ostrosłupów i ich elementów.  

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida