Ostrosłupy w zadaniach tekstowych

Scenariusz zajęć koła matematycznego w klasie drugiej gimnazjum (może też być zrealizowany jako lekcja powtórzeniowa w klasie trzeciej gimnazjum). Uczniowie układając planszę, utrwalają sobie wzory na pola i objętości ostrosłupów. Przy okazji pisania wzorów korzystają z programu WORD i edytora równań, liczą w grupach zadania, korzystając ze schematu, który przedstawia etapy rozwiązania zadania i ich realizację.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.