Ostrosłupy

Plansza przedstawia najczęściej spotykane w zadaniach ostrosłupy, w tym czworościan foremny i wzory na obliczanie pól powierzchni i objętości tych brył.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.