Ostrosłupy

Materiał składa się z sekcji: "Ostrosłupy i ich własności", "Siatki ostrosłupów".

Materiał zawiera ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), filmy, ćwiczenia, w tym ćwiczenia interaktywne.

Filmy - rysowanie ostrosłupów, siatki ostrosłupów w 3D.

Ćwiczenia - rodzaje, własności i siatki  ostrosłupów. 

Tekst - pojęcie i przykłady ostrosłupów (piramidy), budowa ostrosłupów.