Otrzymywanie alkenów z dihalogenopochodnych

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia
Udostępnij

Tekst: Agata Jarszak-Tyl

Opracowanie i multimedia: GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida