Strona główna Pamiętnik, dziennik, dziennik z podróży
Powrót

Pamiętnik, dziennik, dziennik z podróży

Scenariusz dotyczy zajęć z języka polskiego. Uczniowie w grupach analizują trzy fragmenty tekstów, będących pamiętnikiem, dziennikiem i dziennikiem z podróży. Następnie wypisują na arkuszu szarego papieru, jakie dostrzegają różnice w tych tekstach, zwracają uwagę, na kolejność zapisów, treść podanych fragmentów, myśli wyrażone przez autorów, styl pisania, czas zapisu. Uczniowie ustalają, jakie formy reprezentują analizowane przez nich teksty. Określają wspólnie różnice, mogą korzystać z pomocy Słownika terminów literackich, bądź Słownika języka polskiego. W końcowym etapie piszą dziennik w imieniu bohatera literackiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.