Pan Stres przed sądem

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Lekcja poświęcona jest tematyce związanej ze stresem, który staje się „oskarżonym” w symulowanej sytuacji rozprawy sądowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida