Pary zasad i ich wiązania

Schemat ukazujący półstrukturalną budowę połączonych ze sobą par zasad purynowych i pirymidynowych wraz z zaznaczeniem ich wiązań i charakteru (wiązania wodorowe).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida