Pass auf - relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie przypuszczeń na temat okoliczności zdarzenia

Scenariusz lekcji, podczas której uczniowie kształtują umiejętność posługiwania się czasem przeszłym i relacjonowania zdarzeń z przeszłości. Odpowiadają na pytania nauczyciela, wykonują ćwiczenia z podręcznika, słuchają tekstu z płyty CD oraz pracują w parach, przygotowując zadane scenki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida