Pejzaż w malarstwie polskim XIX wieku

Przedstawia przyczyny wzrostu zainteresowań artystów pięknem krajobrazu, wskazuje sposoby prezentacji tego tematu w sztuce polskiej XIX wieku, podaje najbardziej charakterystyczne dzieła i ich twórców, analizuje przeobrażenia w twórczości czołowych pejzażystów co do techniki malarskiej i tematu.Prezentacja może stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida