Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu informujący o możliwościach zranienia i postępowaniu w przypadku zranień. Odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia dotyczącej aseptyki i  konieczności bezpiecznego niesienia pierwszej pomocy. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą pierwszej pomocy podczas krwotoku.

Definicja zranienia i wyszczególnienie rodzajów ran.

Opis otarcia naskórka i możliwe następstwa tego typu zranienia. Ilustracja przedstawia otarcie naskórka na przedramieniu.

Ilustracja przedstawia rany kłute na podudziu. Opis ran kłutych, ich opatrywania i  możliwych konsekwencji.

Charakterystyka ran szarpanych i ich możliwe konsekwencje. Ilustracja przedstawia ranę szarpaną na dłoni.

Ilustracja przedstawia ranę postrzałową uda. Charakterystyka ran postrzałowych i ich możliwych konsekwencji.

Charakterystyka ran tłuczonych, pierwszej pomocy w przypadku ich zaistnienia i możliwych następstw. Ilustracja przedstawia ranę tłuczoną łokcia.

Ilustracja przedstawia raną kąsaną przedramienia. Opis ran kąsanych, pierwszej pomocy w przypadku ich wystąpienia i możliwych następstw.

Charakterystyka ran ciętych i ich możliwych konsekwencji. Ilustracja przedstawia ranę ciętą palca dłoni.

Opis różnic pomiędzy krwawieniem i krwotokiem. Ciekawostka dotycząca niebezpiecznej dla życia utraty krwi. Przyczyny wystąpienia krwotoków żylnych i tętniczych. Polecenie 1 dotyczy różnic w ciśnieniu krwi krwotoku żylnego i tętniczego. Galeria dwóch zdjęć zawiera ilustracje krwotoku żylnego i tętniczego z przedramienia. Opis krwotoku zewnętrznego i wewnętrznego.

Opis pierwszej pomocy w przypadku zranień. Charakterystyka opatrunków. Instrukcja krok po kroku zakładania opatrunku osłaniającego na przedramię. Ilustracja 1 przedstawia przemywanie rany. lustracja 2 przedstawia nakładanie gazy. Ilustracja 3 przedstawia bandażowanie

Opis pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z przedramienia. Instrukcja krok po kroku nakładania opatrunku uciskowego. Ilustracja 1 przedstawia zakładanie gazy. Ilustracja 2 przedstawia unoszenie kończyny powyżej poziomu serca. Ilustracja 3 przedstawia bandażowanie.

Opis przeznaczenia opaski uciskowej. Instrukcja krok po kroku nakładania opaski uciskowej. Ilustracja przedstawia sposób stosowania opaski uciskowej na nodze, po amputacji stopy powyżej kostki. Polecenie dotyczy bezpiecznego udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wypadku drogowego.

Charakterystyka i objawy wstrząsu. Opis pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu. Ilustracja 1 przedstawia ułożenie człowieka w pozycji przeciwwstrząsowej.

Uwaga o tym kogo nie można układać w pozycji przeciwwstrząsowej. Polecenie dotyczy zakazu układania w pozycji przeciwwstrząsowej osób nieprzytomnych i z urazami głowy.

Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w ranie. Galeria trzech lustracji prezentujących sposób opatrywania rany z ciałem obcym. Film prezentuje prawidłowy sposób zachowania podczas wypadku w szkole.

Podsumowanie i wypunktowanie informacji dotyczących pierwszej pomocy w przypadku krwawień i krwotoków. Charakterystyka opatrunków i postępowania podczas wstrząsu. Polecenie 4.1 dotyczy opatrunków hydrokoloidowych. Polecenie 4.2 dotyczy możliwych konsekwencji kontaktu z krwią poszkodowanego.

Definicje pojęć związanych z pierwszą pomocą w przypadku krwotoku: czapka Hipokratesa, opaska uciskowa, pozycja przeciwwstrząsowa. Ilustracja przedstawia opaskę uciskową.

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku. Zestaw pięciu zadań interaktywnych.