Pierwsza zasada dynamiki

Materiał przedstawia definicję pierwszej zasady dynamiki wraz z prostym rysunkiem obrazującym tę zasadę oraz definicję bezwładności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.