Pierwsze polskie dynastie

Zajęcia mają na celu powtórzenie wiadomości na temat pierwszych polskich dynastii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.