Pieśń romantyczna w ujęciu Franciszka Schuberta

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z romantyczną formą muzyczną – pieśnią. Przedstawienie jej budowy formalnej oraz kompozytorów tworzących pieśni w epoce Romantyzmu. Percepcja wybranych kompozycji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.