Pieśń ujdzie cało – lekcja powtórzeniowa

Zasób zawiera czarno‑białą ilustrację z okładki książki autorstwa Marii Konopnickiej (słowa) i Zygmunta Noskowskiego (muzyka), „Śpiewnik dziecięcy”, wydanie 2, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1905, pięć ćwiczeń interaktywnych: dwa zabory – powtórzenie oraz uporządkuj tytuły pieśni oraz trzy polecenia dla ucznia.

Zasób zawiera dwie pieśni: Casimir François Delavigne, Warszawianka oraz Chorał.

Zasób zawiera dwie pieśni: Gustawa Ehrenberga – Gdy naród do boju oraz Rotę Marii Konopnickiej.

Zasób zawiera dwie pieśni Józefa Wybickiego Mazurek Dąbrowskiego oraz Jana Pietrzaka Żeby Polska była Polską.

Zasób zawiera pięć filmów z ekspertem prof. dr hab. Andrzejem Chwalbą: Tożsamość narodowa w czasach zaborów. Życie pod zaborami. Problem biedy. Różnice społeczno‑gospodarcze między zaborami. Elity wobec zaborców. Tożsamość narodowa w czasach zaborów. Specyfika Galicji.

Bibliografia:

  • Źródło: Casimir François Delavigne, Warszawianka.
  • Źródło: Chorał.
  • Źródło: Gustaw Ehrenberg, Gdy naród do boju.
  • Źródło: Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego.
  • Źródło: Jan Pietrzak, Żeby Polska była Polską.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida