Pisanie sprawozdania ze spotkania z przedstawicielami zespołu regionalnego "Dolina Popradu" reprezentującymi folklor Czarnych Górali (górali nadpopradzkich)

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą poznawać wybrane elementy kultury regionalnej, rozwijać umiejętności pisania różnych form wypowiedzi oraz doskonalić umiejętności myślenia logicznego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.