Pisownia wyrazów z „rz” i „ż” na podstawie baśni: „Bracia”

Scenariusz dotyczy utrwalenia u uczniów klasy drugiej zasad poprawnej pisowni wyrazów z „rz” i „ż” poprzez ćwiczenia, zabawę i pracę z tekstem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida